تصاویر کنسرت سنتی ترکمن


همزمان با آغاز هفته وحدت  در دیماه 1393 ، کنسرت موسیقی سنتی ترکمن در سالن فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد .تصاویر این کنسرت را در زیر می بینید:

torkman MAjaziTV (6) torkman MAjaziTV (7) torkman MAjaziTV (8) torkman MAjaziTV (9) torkman MAjaziTV (10) torkman MAjaziTV torkman MAjaziTV (1) torkman MAjaziTV (2) torkman MAjaziTV (3) torkman MAjaziTV (4) torkman MAjaziTV (5)

 

 

0
0

 

0 نظر

شما می توانید اولین بار یک نظر ارسال کنید.

ارسال نظر