تصاویر کنسرت همایون شجریان در گرگان


مجازی تی وی: کنسرت همایون شجریان شب گذشته ( دوم اسفند 93) در شهر گرگان برگزار گردید. تصاویر این کنسرت را می بینید:

homayoun shajaryan Majazitv (5)

 

 

homayoun shajaryan Majazitv homayoun shajaryan Majazitv (1) homayoun shajaryan Majazitv (2) homayoun shajaryan Majazitv (3) homayoun shajaryan Majazitv (4) homayoun shajaryan Majazitv (6) homayoun shajaryan Majazitv (7) homayoun shajaryan Majazitv (8) homayoun shajaryan Majazitv (9) homayoun shajaryan Majazitv (10) homayoun shajaryan Majazitv (11) homayoun shajaryan Majazitv (12) homayoun shajaryan Majazitv (13) homayoun shajaryan Majazitv (14) homayoun shajaryan Majazitv (15) homayoun shajaryan Majazitv (16) homayoun shajaryan Majazitv (17) homayoun shajaryan Majazitv (18) homayoun shajaryan Majazitv (19)

0
0

 

0 نظر

شما می توانید اولین بار یک نظر ارسال کنید.

ارسال نظر