عاشیقی ایران پیشرفته تر از عاشیقی جمهوری آذربایجان، علاقمندم در ایران زندگی کنم:نوازنده آذربایجانی


مجازی تی وی:در طول تاریخ آذری زبانان ایران، که بخشی از تمدن کهن و غنی ایران زمین را تشکیل می دادند آن زمانیکه نوشتن و خواندن زیاد مرسوم نبود، هنرها و داستان ها را سینه به سینه به نسل های دیگر منتقل می کردند تا جایی که اکنون می توان گفت سینه های مردم این دیارحافظان اصلی داستان های موسیقی عاشیقی هستند.

” عاشیق ها ” به عنوان گردانندگان مراسم جشن و عروسی در زمان های گذشته با روایت داستان ها، مردم به خصوص جوانان را به راه درست هدایت می کردند.عاشیق قنبر الله وردی از نوازنده های ساز قوپوز در جمهوری آذربایجان اظهار داشت: با توجه به ورود فرهنگ اروپایی به موسیقی اصیل آذربایجانی داستان های عاشیقی فراموش شده است و تنها نواختن ساز و آواز حکمران موسیقی عاشیقی آذربایجانی شده است.

وی گفت نسل جوان جمهوری آذربایجان اهمیتی به موسیقی کلاسیک نمی دهند،  متاسفانه نسل جدید و متولیان امر درجمهوری آذربایجان بهایی به ادبیات عاشیقی کلاسیک نمی دهند و این امر موجب فراموشی داستان ها در مجالس و مراسم می شود.عاشیق های ایرانی مانند خسته قاسم، عاشیق علعسگر، توفارقانلی عباس، عاشیق قربانی و عالی از نوازنده های ساز آذربایجانی هستند که داستان های آنها خیلی قوی تر است و آنها در هر زمان داستان ها را برای مردم روایت کرده اند.

الله وردی خاطرنشان کرد: ایران در زمینه موسیقی عاشیقی و همچنین در داستان ها، پیشرفته تر از جمهوری آذربایجان است.خوشبختانه فرهنگ اروپایی به موسیقی عاشیقی ایران ورود نکرده است و عاشیق های ایرانی به صورت کلاسیک این موسیقی را در کشور خود ترویج می دهند.با توجه به اینکه در ایران به موسیقی کلاسیک عاشیقی و داستان ها بهایی داده می شود، علاقمندم که در ایران زندگی کنم.

الله وردی با اشاره به اهمیت روایت داستان ها در موسیقی عاشیقی اظهار داشت: در زمان های گذشته هنرمندان و نوازندگان ساز قوپوز با روایت داستان ها در مراسم ها و مجالس، احترام به بزرگترها، محبت و عشق ورزی، توصیف زیبایی منطقه و همچنین داستان های آموزنده ای برای تربیت نسل جوانان می آموختند، اما متاسفانه در حال حاضر این داستان ها به کلی فراموش شده شده است و هنرمندان نیز برای حفظ آن تلاشی نمی کنند.

ترمی خان قوربان اُف از نوازنده های ساز قوپوز جمهوری آذربایجان نیز بیان کرد که در حال حاضر هنرمندان عاشیقی که به مراسم و مجالس دعوت می شوند به علت عدم استقبال مردم از روایت داستان ها مجبور به خواندن آواز می شوند.

وی خاطرنشان کرد: حدود 30 سال قبل،در رادیو ایران داستان های عاشیقی روایت می شد و بنده با علاقه آن داستان ها را گوش می دادم و همچنین در مجالس و مراسم های ایرانی نیز انواع داستان های محلی برای مردم روایت می شد که متاسفانه حدود چند سالی است که نه تنها در رادیو بلکه در مجالس نیز هیچ داستانی برای مردم روایت نمی شود.

سیروس کیانی از نوارندگان عاشیقی ایران همچنین با بیان اینکه از سال 80 تاکنون شاهد افزایش آمار هنرمندان نسل جدید در موسیقی عاشیقی هستیم، افزود: با افزایش آمار هنرمندان عرصه موسیقی عاشیقی شاهد فراموشی تدریجی داستان ها در این هنر هستیم.داستان های عباس و گولگز، اصلی و کرم، کوراوغلو، علعسگر گویچلی از داستان های معروف آذربایجان هستند.

کیانی اظهار داشت: در کشور آذربایجان اگر هنرمند موسیقی عاشیقی داستان نداند، او را یک خواننده خطاب می دانند، چرا که او هیچ تسلطی به داستان ها و روایات عاشیقی ندارند.

تخلیص از:مهر

0
0

 

0 نظر

شما می توانید اولین بار یک نظر ارسال کنید.

ارسال نظر