موزیک ویدئو نگار – محسن چاوشی


0
0

 

1 نظر

 1. چاوشی می‌گه:

  نگـــــــار تازه خیـــز من کجایــی آی کجــــــایــــی؟
  به چشمان سرمه ریـــــز من کجایی آی کجـــایی؟
  نفــــس بر سینــه ی عاشق رسیده آی رسیـــــده
  دم مردن عزیــــــز من کجـــایی آی کجــــایـــــــی؟
  بمیــــــــرم تـــــا تــــو چــــــــشم تر نبـــــینــــــی
  شـــــــــــرار آه پـــــــر آذر نبـــــــــــــــــــیـــنـــــی
  چنــــــــان از آتـــــــــش عشقت بســــــــــــــوزم
  که از مـــن رنـــــگ خـــــــــاکستر نـــــبیـــــــــنی
  به والله که جـــــانـــــــانم تویی تو
  به سلطان عرب آی جانم تویی تو
  تـــــو دوری از بــــــــــرم دل در بـــــرم نیـــــــست
  هــــوای دیـــــــگری انـدر ســـــــرم نیـــــــــست
  نگـــــار تـــازه خیـــــز من کجــــایی آی کجایــــی؟
  به چشمان سرمه ریـــز من کجــایی آی کجایـــی؟
  نفــــس بر سیـــنه ی عـاشق رسیـده آی رسیده
  دم مـــردن عزیـــــز مـن کجـــایی آی کجایـــــی؟

ارسال نظر