نماهنگ تورو میخواستم – محمد علیزاده


دل به دل دل این دل دل مرده بده

 بده دل که بد آورده

 دلمو پس نده دل به هرکس نده

 طاقت بیار با من و دل بده دل نکن

 آبرومو بخر آبرومو نریز

باشی میشم عزیز بری میشم مریض

 آی عزیز آی عزیز آی عزیز عزیز عزیز

 اینه تنها خواستم واسه تو واسم

 من از اولم به جز تو کسی و نخواستم

 پات وا میستم

0
0

 

0 نظر

شما می توانید اولین بار یک نظر ارسال کنید.

ارسال نظر