کنسرت محسن یگانه – اجرای آهنگ خبر نداری


 

عــشق کــدوم غریبه یهو به جونت افتاد
چی شد که خیلی ساده عشقمو بردی از یاد
قـلـبمــو بی تفاوت له کردی زیر پاهاش
گـــول نگاتو خوردی یا که فریب حرفاش
آهــــای خبــر نــداری دلم داره می میره
هـم دم بــــی کسی ها تو بی کسی اسیره
بـهش بگین هنوزم جاش خالیه تو خونم
بگین هنوز داد می زنم برگرد دردت به جونم
رفـتـم ز یادت امـابدون نرفتی از یاد
نـدیدی وقـتی رفتی واسه تو دست تکون داد
هـر کـــی رسـیده از بهم میگه دیوونم
آخـه ورد زبونمه برگرد دردت به جونم
دلت چــه جوری اومد بگذری خیلی ساده
تـنهــاش گـذاشتی اما دل به کسی نداده
هـیچ از خودت می پـرسی عاقبتم چی می شه
نـه مرده ام نه زنده زنده به گور همیشه
0
0